Korporativ dəyərlərimizi özündə əks etdirən “Biznes etikası və davranış qaydaları” özümüz və biznesimiz üçün düzgün qərarlar verməyimizdə əsas bələdçidir.

 

“Biznes etikası və davranış qaydaları” daxil olduğumuz Nobel Enerji Şirkətlər Qrupu tərəfindən Böyük Britaniyanın və yerli qanunvericiliyin tələblərinə uyğun və biznes etikası və davranış qaydaları üzrə ən yaxşı dünya təcrübələrinə əsasən hazırlanmışdır. Bu sənədlər həm daxili, həm də xarici tərəfdaşlarımızla qarşılıqlı əlaqələrə aid davranış qaydaları və öhdəliklərin tənzimləməsində şirkətin rəsmi mövqeyini əks etdirir. 

Biznes etikası və davranış qaydaları