Çoxşaxəli quyuların qazılması və tamamlanması

Boruların istismarı xidmətləri

Yüksək təzyiqli/ yüksək temperatura malik quyuların qazılması

Maili istiqamətləndirilmiş və üfüqi quyu qazması

Neft, qaz və anbar tipli yeraltı quyuların qazılması (əməliyyatlar)

BOP təmir və sınaq işləri

Qazma qurğusunun modernizasiyası, bərpası, mobilizasiyası və demobilizasiyası

Ənənəvi və quma nəzarət tamamlama işləri

Quyuların təmiri və texniki qulluq əməliyyatları

Quyuların layihələndirilməsi və planlaşdırılması (mühəndis layihə işləri)