Yerli layihələr

SOCAR AQŞ ikisi kiber quyu olmaqla, ümumilikdə altı quyuda fəaliyyət göstərir. Qazma qurğularının əksəriyyəti Azərbaycanın sahillərində, “Ümid”, “Günəşli”, “Qərbi Abşeron”, “Bulla-dəniz” yataqlarında fəaliyyət göstərir.

Layihələrimiz çərçivəsində biz, dərin təcrübəmizdən və müasir texnologiyalardan istifadə edərək, yüksək təzyiqli/yüksək temperaturlu çətin quyular, maili və horizontal quyular, boru kəmərlərinin istismarı xidmətləri, tamamlama əməliyyatları, quyu təmiri və müdaxilə işləri daxil olmaqla, geniş çeşidli qazma işlərini səmərəli şəkildə həyata keçiririk.

Kompleks qazma və quyu xidmətləri şirkəti kimi, təhlükəsizliyə davamlı diqqət yetirərək, son on il ərzində 140-dan çox quyu qazmış və təhvil vermişik. Quyu portfelimizə dərinliyi 6000 m və təzyiqi 15000 psi-dən çox olan bu günə qədər qazılmış ən mürəkkəb quyulardan bəziləri daxildir.

Daha ətraflı

Beynəlxalq layihələr

Strategiyamızı, missiyamızı və amalımızı nəzərə alaraq, beynəlxalq bazarda biznesimizi genişləndirmək niyyətindəyik.

SOCAR AQŞ komandasının peşəkarlığı sayəsində biz 2017-ci ildən təkcə Azərbaycan Respublikasında deyil, xaricdə də uğurla fəaliyyət göstəririk.

SOCAR AQŞ Türkiyə, Banqladeş, Ukrayna və Qazaxıstan kimi ölkələrdə bir sıra uğurlu qazma layihələri həyata keçirmişdir.

Daha ətraflı