Direktorlar Şurası

Davamlı inkişaf, yerli icmaya sərmayə və ətraf mühitin mühafizəsi vasitəsilə bazar payımızı artırmaq öhdəliyimiz effektiv liderlik olmadan mümkün deyil. Bunu nəzərə alaraq, bizim korporativ idarəetməmiz uğurlu liderliyi təmin etmək və hədəflərimizə nail olmaq üçün Şirkət və İdarə Heyəti üçün təlimatlar, qaydalar və proseduralar toplusudur.

 

İdarə Heyətimiz (BOD) səhmdar şirkətlərimizdən və müstəqil qeyri-icraçı üzvlərdən, Şirkətin və sənayenin davamlı inkişafına sadiq olan əzmli təcrübəli şəxslərdən ibarətdir.

Daha ətraflı

Rəhbərlik

İqtisadi Sosial və İdarəetmə (ESG) tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında və nəzərdən keçirilməsində, Yüksək Səviyyəli Rəhbərlərdən ibarət Əsas Holdinq İcraiyyə Komitəmiz (EXCOM) İqtisadi Sosial və İdarəetmə (ESG) tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında və nəzərdən keçirilməsində mühüm rol oynayır.

 

Onlar direktorlar şurasının qarşıya qoyduğu vəzifələri həyata keçirir və bölmələrə fəaliyyətin müəyyən istiqamətləri - istehsalat və ekoloji, maliyyə-iqtisadi, sosial və hüquqi - üzrə kuratorluq edərək şirkətin inkişaf strategiyasını icra edir.

Daha ətraflı