SOCAR AQŞ təsis edildi

2007

“Günəşli 13” və “Günəşli 11” quyularının qazılması üçün ilk müqavilə imzalandı və quyular qazıldı


 

2008

SOCAR AQŞ İnteqrasiya olunmuş İdarəetmə Sistemləri (IMS) üzrə ISO sertifikatı aldı

Şirkət Beynəlxalq Qazma Podratçıları Assosiasiyasına (IADC) üzv oldu

 

2009

İlk Baza-Bulla İstehsalat və Təchizat Bazası yaradıldı

2010

Vipstok texnologiyasından istifadə edilərək rotor üsulu ilə mövcud qazma lüləsindən yan lülə müvəffəqiyyətlə istismar edildi

“Günəşli” yatağından “Qala” lay dəstindən ilk kerna nümunələri götürüldü

2011

Platformada ilk sementləmə kompleksinin istifadəsinə başlandı

İlk dəfə SOCAR AQŞ tərəfindən öz daxili gücünə kəmər endirmə xidmətləri göstərildi

2012

“Bahar Energy Operation” Şirkəti üçün Qumdənizdə ilk Bahar yatağı işləndi və qazma işləri görüldü

SOCAR AQŞ ilk dəfə olaraq “Günəşli” yatağında maksimum 84 dərəcə bucaq altında üfüqi istismar quyusu qazdı

2013

“Qərbi Abşeron” yatağında qazma əməliyyatları üçün SOCAR tərəfindən müqavilə bağlandı

“Bulla-dəniz” yatağında qazma əməliyyatları üçün SOCAR tərəfindən müqavilə bağlandı

2014

“Qərbi Abşeron” yatağından ilk quyu qazıldı

“Qərbi Abşeron” yatağında ilk dəfə Quma nəzarət sistemi tətbiq edildi
 

2015

“Ümid” yatağında açar təslim müqavilə əsasında ilk quyu qazıldı

SOCAR AQŞ milli şirkətlər arasında müasir texnologiyaların uğurla tətbiqinə görə BP Azərbaycan tərəfindən İlin Şirkəti kimi tanındı

Şirkət Günəşli 7-də qazma işlərinə başladı

“Bulla Dəniz” yatağında quraşdırma və istismara verilmə işlərinə başlandı

SOCAR AQŞ tarixində ilk dəfə yüksək təzyiqli yataqda (Ümid) quyu tikintisi tamamlandı

2016

SOCAR AQŞ API Spesifikasiyası Q2 üçün sertifikatlaşdırıldı

BƏƏ-də SOCAR AQŞ “SOCAR AQS International DMCC” törəmə müəssisəsi yaradıldı

2017

İlk beynəlxalq qazma müqaviləsi – Banqladeşdə BAPEX layihəsi imzalandı

Ukraynada “DTEK Oil and Gas” MMC-nin lisenziyalı ərazilərində quyuların qazılması və yataqların işlənməsinin təkmilləşdirilməsinə dair ilk qazma məsləhət xidməti göstərildi
 

2018

SOCAR AQŞ və “KCA Deutag” ilə birlkidə Turan Qazma və Mühəndislik birgə müəssisəsi yaradıldı

MDT, XPT, VSP-nin geoloji ölçmələri: SOCAR tarixində ilk dəfə istifadə edildi

SOCAR AQŞ tərəfindən IWCF sertifikatı alındı
SOCAR AQŞ tərəfindən IACET sertifikatı alındı

SOCAR AQŞ Sondaj Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş” yaradıldı

SOCAR AQŞ və “China CAMC Engineering CO., Ltd-IC İctas Construction Industries & Trade Inc.” birgə müəssisəsi arasında “Türkiyədə Tuz Gölü” yeraltı qaz anbarının genişləndirilməsi layihəsi üçün qazma müqaviləsi imzalandı
 

2019

SOCAR AQŞ “Ümid” yatağında SOCAR tarixində ən dərin kəşfiyyat quyusunun (6810 metr) qazılmasını başa çatdırdı

“Turan Qazma və Mühəndislik” Şirkəti ilə Xəzər dənizində BP tərəfindən istismar edilən yeddi platformanın qazma quyusu və texniki xidmət işləri üzrə ilk müqavilə imzalandı

SOCAR AQŞ BMT-nin Qlobal Sazişi üzrə Lider şirkəti elan olunan ilk Azərbaycan şirkəti oldu

SOCAR AQŞ tərəfindən ilk milli Bakı Qazma Məktəbi yaradıldı

Turan Qazma və Mühəndislik şirkəti BP adından satınalma, texniki xidmət və anbar fəaliyyətini idarə etmək üçün müqaviləyə düzəlişlə mükafatlandırıldı

SOCAR AQŞ Qazaxıstanda Eureka Oleum neft yataqlarından birində qazma layihəsini idarə etmək üçün ilk müqaviləsini imzaladı
 

2020

Şirkət Azərbaycan, Türkiyə, Ukrayna və Banqladeşdə fəaliyyət göstərməyə imkan verən Beynəlxalq Qazma Podratçıları Assosiasiyasının Səriştəliliklərin qiymətləndirilməsi proqramı üzrə akkreditasiya aldı

SOCAR AQŞ və Ukraynanın “Naftogaz” şirkəti ilə quruda və dənizdə texnologiyaların inkişafı üzrə birgə əməkdaşlığa dair Memorandum imzalandı

2021

“Qərbi Abşeron” yatağından ilk çoxşaxəli quyu qazıldı

Qazaxıstanda iki neft quyusunun (3.309 və 3.241 metr) idarə edilməsinə başlandı

SOCAR AQŞ və İraq Qazma Şirkəti ilə inteqrə olunmuş qazma və təmir xidmətləri üzrə tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalandı

2022