Davamlılığa yanaşmamız

Davamlılıq həm bizim, həm də müştərilərimiz üçün əsas biznes fəaliyyətidir. SOCAR AQŞ enerji şirkətlərinə qazma xidmətləri göstərməklə ölkədə və dünyada iqtisadi artım və inkişafı dəstəkləmək məqsədi daşıyır.

 

Daha ətraflı

Təhlükəsizlik

Təhlükəsizlik şirkətimizin dəyərlərinin ən başında dayanır. Bu, korporativ mədəniyyətimizin əsas komponentidir. Biz davamlı təcrübələri əməliyyatlarımızda tətbiq etməklə əməkdaşlarımız, podratçılarımız və müştərilərimiz üçün sağlam və təhlükəsiz mühit yaradırıq. Biz beynəlxalq təhlükəsizlik standartlarına riayət etməklə və Sağlamlıq və Təhlükəsizliyin İdarə Edilməsi Sistemimizi davamlı olaraq təkmilləşdirməklə, sıfır ölüm və sıfır xəsarətlə təhlükəsiz iş yerinin təmin… Daha ətraflı

Ətraf Mühit

Ətraf mühitin mühafizəsi olmadan davamlı inkişafa dair öhdəliyimiz yerinə yetirilə bilməz. Bizim karbon ayaq izini azaltmaq və ətraf mühitə mənfi təsirləri minimuma endirmək öhdəliyimiz var. 

 

Korporativ məqsədlərimizin bir hissəsi olaraq, fəaliyyətimiz nəticəsində əmələ gələn tullantıların azaldılması və təkrar istifadə edilə bilən tullantıların qaytarılması, iş mühitinin beynəlxalq standartlara uyğun qorunmasını təmir edir, təlimlər vasitəsilə həmkarlarımızın ətraf-mühit ma… Daha ətraflı

Cəmiyyət

Daha ətraflı

Biznes etikasi və davranış qaydaları

Korporativ dəyərlərimizi özündə əks etdirən “Biznes etikası və davranış qaydaları” özümüz və biznesimiz üçün düzgün qərarlar verməyimizdə əsas bələdçidir… Daha ətraflı