Bizim dənizdə və quruda hazırda səkkiz qazma qurğumuz var. Qazma qurğularının əksəriyyəti Azərbaycanda “Ümid”, “Günəşli”, “Qərbi Abşeron”, “Bulla-dəniz” yataqlarında istismar olunur.