Sertifikatlar, Üzvlük, Mükafatlar

Sertifikatlar:

SOCAR AQŞ İnteqrə Olunmuş İdarəetmə Sistemini müvəffəqiyyətlə tətbiq etmiş və ISO 9001:2015, ISO 14001:2015ISO 45001:2018 beynəlxalq standartları əsasında sertifikatlaşdırılmışdır.

         

 

SOCAR AQŞ ilk milli qazma müəsissəsi olaraq 2015-ci ildə BP Azərbaycan və onun tərəfdaşdaşları tərəfindən maliyyəşdirilən Sahibkarlığın İnkişafı və Təlim Proqramını (EDTP) uğurla başa çatdırmışdır

Üzvlük:

SOCAR AQŞ 2009-cu ilin iyun ayından etibarən Qazma Podratçıları Beynəlxalq Assosiyasının (İADC) üzvüdür

                

 

Mükafatlar:

  

 

2010-cu ildə SOCAR AQŞ YENİ QAZMA TEXNOLOGİYALARININ VƏ YENİ İDARƏETMƏ METODLARININ TƏTBİQİ nominasiyası üzrə Xəzər Enerji İnteqrasiya İşgüzar Klubu tərəfindən ilin şirkəti adına layiq görülmüşdür

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Vipstok texnologiyasının tətbiqi

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müasir vipstok texnologiyası istifadə edilərək 13 saylı DDSÖ-də qəzanı aradan qaldırmaq məqsədilə rotor üsulu ilə mövcud qazma lüləsindən yan lülə qazılmışdır.

daha ətraflı

Qabaqcıl Texnologiyaların Uğurlu Tətbiqi

SOCAR AQŞ BP Azərbaycan şirkətinin elan etdiyi Sahibkarlığın İnkişafı Mükafatı 2015 müsabiqəsində İLİN ŞİRKƏTİ Mükafatına layiq görülmüşdür.

daha ətraflı