Geofiziki ölçü işlərinin hazırlanması

Geoloqlarımız quyularda aparılan geoloji-tədqiqat işlərinin planı, tədqiqat işlərinin növü və aparılma ardıcıllığını nəzarətdə saxlayaraq əldə olunmuş məlumatları sifarişçi ilə birlikdə analiz və emal edərək quyu dərinliyinin düzgün seçilməsi və məhsuldar obyektlərin vaxtında təyin olunması işinə böyük tohfələr verir.

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Qabaqcıl Texnologiyaların Uğurlu Tətbiqi

SOCAR AQŞ BP Azərbaycan şirkətinin elan etdiyi Sahibkarlığın İnkişafı Mükafatı 2015 müsabiqəsində İLİN ŞİRKƏTİ Mükafatına layiq görülmüşdür.

daha ətraflı